Avbestillingspolicy

Covid-19

Ved stenging som følge av føringer fra myndighetene, vil det gis mulighet for ombooking eller full refusjon. Hvis du blir satt i karantene eller opplever sykdom må dette tas med eget forsikringsselskap.

Vi forsøker på best mulig måte å være fleksible med frister i vår avbestillingspolicy; 14 dager før på enkeltbookinger, og 60 dager før for større grupper som beslaglegger større deler av vår destinasjon.

Avbestillingspolicy

Enkeltbookinger

Avtale mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling. Ved booking for inntil 10 personer må hele beløpet betales på forhånd ved bekreftet bestilling. Kunder har mulighet til å avbestille oppholdet og få refundert pengene inntil 14 dager før avtalt ankomstdato mot et avbestillingsgebyr på kr 400. Dersom ordren blir avbestilt senere enn 14 dager før avtalt ankomstdato, vil kunden ikke få refundert innbetalingen, og det er heller ikke mulig å flytte ordren til en annen dato. Avbestilling må skje ved e-post, og avbestillingsdato regnes som den dato avbestillingen kommer Canvas Hove i hende. Dette gjelder også dersom det oppstår sykdom eller karantene blant reisefølge.

Canvas Hove kan ikke påvirke værforholdene. Dersom vær eller andre uforutsette hendelser gjør at Canvas Hove ikke har mulighet til å arrangere en forhåndsbestilt aktivitet, vil deltaker få mulighet til å gjennomføre aktiviteten på et senere tidspunkt, gjennomføre en annen aktivitet eller mulighet til refusjon av en eventuell forhåndsbetaling av aktiviteten / eller mulighet for å få refundert forhåndsbetalt beløp.

Force majeure

Canvas Hove er ikke erstatningspliktig for opphold forhindret eller avbrutt på grunn av force majeure (naturkatastrofe, streik, krigshandlinger, opptøyer eller lignende)

Ved stenging som følge av føringer fra myndighetene, vil det gis mulighet for ombooking eller refusjon. Hvis deltakere i gruppen blir satt i karantene eller opplever sykdom, må dette dessverre tas mot eget forsikringsselskap.

Canvas Hove kan ikke påvirke værforholdene. Dersom vær eller andre uforutsette hendelser gjør at Canvas Hove ikke har mulighet til å arrangere en forhåndsbestilt aktivitet, vil deltaker få mulighet til å gjennomføre aktiviteten til et annet tidspunkt, gjennomføre en annen aktivitet eller mulighet til refusjon av en eventuelt forhåndsbetalt aktivitet.

Avbestillingspolicy

Grupper

For lenger opphold og grupper med 10 personer eller flere, vil 20% av betalingen faktureres ved bekreftelse av bestillingen, og resterende beløp faktureres 60 dager før ankomst.

Bookinger kan avbestilles inntil 60 dager før ankomst mot et avbestillingsgebyr på kr 500, men forskudd vil ikke refunderes. Avbestillinger som gjøres senere enn 60 dager før ankomst vil ikke refunderes og ordren må betales i sin helhet. Gruppen kan redusere deltakerantallet kostnadsfritt med inntil 10% eller etter særskilt avtale, frem til 14 dager før ankomstdato.

Dersom det i gruppens avtalte totalpris inngår rabatter eller avslag knyttet opp mot et minste deltakerantall, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort dersom antall deltakere reduseres til under minimumsantallet av deltakere som avtalen bygger på. Dersom en slik delvis avbestilling gjøres, skal Canvas Hove refundere den avtalte/betalte prisen forholdsmessig etter antall deltakere bestillingen gjelder, og kan eventuelt kreve inn en merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, for de gjenværende deltakerne.